Projektünk szakembere „Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban” című szakmai szemináriumon vett részt. A rendezvény a „Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén” LIFE+ pályázat (LIFE10 NAT/HU/000020) és az „Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken” Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HUSK/1101/2.2.1/0052) keretében valósult meg 2013. október 14-15-én. A rendezvényen résztvevők gyakorlati tapasztalatokról szerezhettek információkat, illetve jó gyakorlatokat oszthattak meg egymással az invazív növények visszaszorításának kérdésében, amely projektünk meghatározó részét képezi. 

A nyertes szervezet öt éven keresztül látja el a KASZÓ-LIFE projekt előrehaladásának koordinációs feladatait. A Lábodi Consulting Kft. több éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi, főként a LIFE+ pályázatok menedzsmentje terén (Keleti –Bakony, Kisalföldi Homokpuszta projekt).

A természetvédelmi tevékenységek megkezdése előtt a projektben érintett szervezetekkel, intézményekkel, helyi lakossággal és vállalkozókkal találkozók keretében ismertettük a nyertes projektet. 2013. szeptember 19-én a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) szakembereivel egyeztettünk. A megbeszélés során a projekt általános bemutatása mellett megvitattuk a KASZÓ-LIFE projekt úgynevezett természet-megőrzési akcióit. A sikeres találkozó végén a DDNPI munkatársai szakmai segítségükről és támogatásukról biztosították projektünket. 

2013. október 16-án a Multifunkcionális Ökoturisztikai Látogatócentrumban a helyi gazdák részére ismertettük a megvalósuló természet-megőrzési akciókat, hatásokat, várható eredményeit, hangsúlyozva a KASZÓ-LIFE projekt pozitívumait a helyi gazdák szempontjából. 

A projekttevékenységek megalapozása érdekében közbeszerzési szakértő megbízására került sor. A szakértő megkezdte a műszaki tervezéshez és a projektmenedzsment kiszerződéséhez kapcsolatos munkákat. Az eredményhirdetésre 2013. október hónapban kerül sor. 

A KASZÓ-LIFE projekt 2013. szeptember 2-án a kedvezményezettek egyeztetésével megkezdődött.

A partnerek áttekintették a pályázatban foglalt tevékenységeket, és egyeztették az egyes tevékenységekhez tartozó lépéseket, illetve feladatmegosztást.