Elérhető a Végső jelentés, amely bemutatja a projekt kapcsán végzett tevékenységeket  2013.09.01-től 2018.12.31-ig.

2018.12.31-én lezárult a KASZÓ-LIFE projekt.

A projektben vállat tevékenységeket sikeresen végrehajtottuk, a projekt eredményesnek bizonyul. 

A végső jelentést 2019.03.31-ig kell benyújtani.

Elkészült a laikusoknak szóló tájékoztató, ami a projekt céljait, az elvégzett tevékenységeket és az elért eredményeket mutatja be az érdeklődők számára.

December elején a spanyol LIFE Alnus projektnél tettünk látogatást. A KASZÓ-LIFE projekt bemutatása után megismerkedtünk a LIFE Alnus projekttel, amelynek célja, hogy megfelelő módszert találjon a folyómenti égeresek megőrzésére és helyreállítására, és hogy kidolgozzon egy olyan modellt, amit a többi mediterrán országban is alkalmazni lehet az égeresek területcsökkenésének megállítására. A terepi program alatt több olyan folyószakasznál jártunk, ahol a beavatkozások zajlanak. Mindegyiknél ismertették a problémákat, és hogy milyen módszerrel kívánják megoldani azokat. Hasznosnak bizonyult a projektlátogatás és tapasztalatcsere, számítunk rá, hogy a kapcsolat a továbbiakban is fennmarad.

  

 

A Duna-Dráva Nemzeti Parkkal a projekt időtartama alatt is folyamatos egyeztetésben voltunk, a projektzárás előtt pedig újabb találkozót tartottunk a természetvédelmi őrrel.

Szóba kerültek a 3. lakossági fórumon, a NAIK ERTI által elmondott eredmények, valamint megemlítettük a természetvédelmi szempontból érdekes tapasztalatainkat, például a Bükki-tónál lévő tóalma állomány megnövekedését.

Megemlítettük a még hátralévő feladatokat, valamint hogy a projekt utáni fenntartási tervben a természetvédelmi szempontokat is mindenképpen figyelembe vesszük.

A nemzeti park szempontjából nem merült fel kifogás a projekttel kapcsolatban.

A 2. szerződésmódosításban új akcióként (D3 akció) termőhelyfeltárási munkák elvégzését fogalmaztunk meg a projektterületen, amit 2018 augusztusában el is kezdtek a megbízott talajtani és vízügyi szakértők.

73 talajszelvényt nyitottak, melyek helyszíni elemzésének és a begyűjtött talajminták laborvizsgálatának elvégzése után modellezték a közel 2000 hektáros terület talajtani és hidrológiai jellemzőit, valamint a faállományfelvételi adatokat is felhasználva megrajzolták a részletes élőhelytérképet, ami támogatja a kiemelten fontos élőhelyek hosszútávú megőrzését és helyreállítását.

 

                           Hidrológiai vizsgálat egy talajkútnál                                                                   Talajszelvény elemzése